Alati za pristupačnost

25. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik dr. sc. DINKO ZIMA
Postavlja pitanje gradonačelniku vezano uz pitanje postavljeno na prošloj sjednici: „Da li ste dali suglasnost Fakultetu turizma i ruralnog razvoja za korištenje prostora Poljoprivrednog fakulteta, s obzirom na to da Grad treba dati suglasnost fakultetu za korištenje prostora u vlasništvu Grada Požege“.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
Odgovara vijećniku Zimi kako je izgledno da on ne razumije ustroj sveučilišta i što znači integrirano sveučilište te smatra da vijećnik zadire u autonomiju sveučilišta. Ističe sljedeće: „Grad Požega je dao suglasnost i podršku za osnivanje Fakulteta turizma i ruralnog razvoja kao pravnom sljedniku Veleučilišta u Požegi -  izrijekom piše Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera. Procesuiranjem Veleučilišta u sastavnicu sveučilišnog studija napravljen je elaborat koji je odobren od Ministarstva, a odluka grada je da se gradska nekretnina daje Sveučilištu kao pravnom sljedniku. U sastavnici Sveučilišta u akademskoj godini 2022./2023. koja je bila zadnja akademska godina izvođenja studija VVV -a nije upisan niti jedan student, jer nije ni upisivao studente, upisalo je Veleučilište u Požegi. U godini preustroja sukladno Zakonu o radu, svi djelatnici Veleučilišta u Požegi preuzeti su u novu ustanovu pod onim uvjetima iz bivše ustanove. U novoj ustanovi pojedini profesori i djelatnici trebali su odraditi nastavu za koju više nisu imali uvjeta, jer „Putni studij“ kako se to često puta govori za studij VVV-a, sada dijelom ishoda učenja je na V. razini, a veleučilišni ishod učenja trebao bi biti na VI. razini. To bi značilo da Fakultet odnosno Sveučilište koje je osnovalo Fakultet turizma i ruralnog razvoja kao svoju sastavnicu ne bi mogao više izvoditi taj studij. Nastavnici koji su prešli na Fakultet su ostali bez radnog mjesta, jer nisu ispunjavali uvjete, osim jednog nastavnika koji je ispunjavao uvjet da bude izabran za zvanje docenta i taj je prešao na Fakultet agrobiotehničke znanosti. Neki su uspjeli postići zvanje docenta, neki nisu i ovih dana im je raskinut ugovor o radu. Neki su mijenjali polje, imali su temeljno polje u jednom i prešli su u polje poljoprivreda, a neke smo proveli u zvanje znanosti u sastavnici Poljoprivrednog instituta. Suglasnost gradonačelnika nije potrebna s obzirom na potpisani ugovor između Grada i Fakulteta budući Fakultet pripada i ponosna je članica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera koja ima svoju pravnu osobnost. Danas je dekan Fakulteta turizma i ruralnog razvoja sa  dekanicom Učiteljskog fakulteta potpisao istu takvu suglasnost, jer na Sveučilištu niti jedna sastavnica ne može doći raditi, ako mu druga sastavnica ne da suglasnost. Najavljujem, da će početkom nove studijske godine početi izvoditi i program Učiteljskog fakulteta u Požegi kad je u pitanju predškolski odgoj.“
dr.sc. DINKO ZIMA - zavaljuje na odgovoru i navodi. „Ovo nije bilo pitanje, i napominjem da je dekan prošli puta rekao da postoji novi ugovor koji je potpisan 2. lipnja 2023. godine, znači nakon završetka svih predavanja. U tom ugovoru stoji da fakultet bez Grada Požege, bez prethodne suglasnosti neće dati na korištenje nekretninu. Moje pitanje je vezano je za 1800 sati izvedenih na Veleučilištu u tri godine, prva, druga i treća godina VVV-a i ako uzmemo da je za svaku učionicu najam 200,00 kuna, riječ je o iznosu od 350.000,00 kuna - iz tog razloga je bilo moje pitanje. Ugovor je s gradom potpisan 2. lipnja 2023. godine nakon završenih predavanja na vinogradarstvu, do tada je važio, pretpostavljam stari ugovor s gradom.“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku: „Čudi me da se ne razumiju osnovne stvari. Dekan  Veleučilišta dao je Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera prostor za izvođenje nastave u okviru svoje djelatnosti. Dakle, svi fakulteti koji su sada sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera mogu ovdje bez dodatne suglasnosti Grada Požege izvoditi nastavu i istu će izvoditi i dalje.“

Vijećnik ANTE KOLIĆ
Postavlja pitanje gradonačelniku: „Kako teče realizacija radova na poboljšanju zaštite od voda područja grada Požege“.
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da je to vrlo aktualno pitanje te da je u tijeku izrada Strategije sustava odvodnje oborinskih voda, na temelju koje će Grad Požega graditi i razvijati način zaštite od poplava i oborinskih voda.

Vijećnica MARTINA VLAŠIĆ ILJKIĆ
Postavlja pitanje gradonačelniku: „Zanima me što je sa obnovom stambenih zgrada na području grada Požege. Imali smo projekte koji su neslavno završili, optužnicama i nepravomoćnim presudama bivšeg gradonačelnika. Zanima me, što je s projektima koji su u tijeku, koliko je njih, a pogotovo kroz energetsku učinkovitost višestambenih zgrada. Da li je moguća ugradnja liftova u  stambenim zgradama s četiri i više katova, budući je to od važnosti za invalidne i starije osobe kao i za obitelji sa malom djecom.“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećnici te da će se njeno pitanje uputiti tvrtki Komunalac Požega d.o.o. u čijoj je nadležnosti briga o stambenim zgradama, energetskoj obnovi i ugradnji dizala i istome će dobiti pisani odgovor.

Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ
Pita gradonačelnika koliko je za njegova mandata održano javnih savjetovanja s građanima i da li je s predsjednicima Mjesnih odbora održan još koji sastanak osim onog prvog protokolnog sastanka prilikom konstituiranja Mjesnih odbora.
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da su javna savjetovanja s građanima održana o temama koje su bile predviđene planom te da je vijećnik Obradović bio na savjetovanju vezanom za rekonstrukciju trga. Nadalje, dodaje da je traženo mišljenje građana vezano uz odmaralište u Baški kao i za druge teme vezane uz gradske  projekte u kojima su građani sudjelovali sa svojim idejama i  prijedlozima. Vezno uz sastanke s Mjesnim odborima navodi da je održano niz sastanaka te naglašava: „Vama za informaciju vodimo po Mjesnim odborima aktivnosti, radove koji su napravljeni, i iznenadili bi se koliko je toga temeljem tih sastanaka i razgovora odrađeno u ove tri godine.“ Potom dodaje da će se na kraju mandata o istome izraditi izvješće koje će biti dostupno svim građanima.
Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ na gradonačelnikov odgovor dodaje sljedeće: „Iz ovoga što ste vi sada rekli, koliko ja znam, održano je jedno javno savjetovanje vezano za uređenje trga, i isto je bilo traženo u projektu, nje odrađeno od strane grada. Vezano za Bašku, to nije bilo javno savjetovanje to je bila anketa koju sam inače ja predložio, vi ste to prihvatili i ja to podržavam. Za dvije i pol godine, koliko znam, jedno javno savjetovanje koje je po difoltu moralo biti, a sa predsjednicima Mjesnih odbora vi niste održali niti jedna sastanak - pojedinačni sastanci sa kime, ne znam. Predsjednik sam Mjesnog odbora Centar i nisam dobio niti jedan poziv za sastanak.“

Vijećnik dr.sc. DINKO ZIMA
Vijećnik pita gradonačelnika sljedeće: „Unazad mjesec i pol dana su bila tri zapošljavanja u Gradskom muzeju, a na stranicama Gradskog muzeja kada odete na Plan zapošljavanja za 2023. godinu ne dobijete ništa. Da li će doći do povećavanja Proračuna za Gradski muzej. Napominjao sam već, da dokumenti Gradskog muzeja nisu objavljeni kako bi zakonski trebali, tako isto i ovaj plan zapošljavanja. Upozorio sam prije da zapisnici s Upravnog vijeća Gradskog muzeja nisu objavljeni, kako da znamo da su ta tri mjesta za zapošljavanje bila u planu zapošljavanja, ako nisu bili javnosti dostupni.“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da se radi o gradskoj ustanovi koja ima svoju web stranicu i da istu Grad kao osnivač može samo kontrolirati te dodaje da Gradski muzej Požega trenutno radi pod otežanim uvjetima jer je u tijeku preseljenje u novouređenu zgradu muzeja. Potom ističe: „Naravno da se ne može bez razloga i plana zaposliti troje ljudi. Potpisom ugovora o projektu Požeške bolte, vrijednog preko 5 mil eura, preuzeta je i obveza da se po završetku projekta zaposle tri djelatnika u Gradski muzej i to kustos, muzejski tehničar i blagajnik. Predmetno zapošljavanje je provedeno kroz natječajni postupak“. 

Vijećnik TOMISLAV HAJPEK
Pita u kojoj će se mjeri poštivati kriterij za zapošljavanje u projektu „ZAŽELI“, s obzirom da prioritet imaju žene starije od 50 godina.
JELENA VIDOVIĆ, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Odgovora vijećniku Hajpeku da aktualni poziv nije definirao uvjete te ovoga puta pozivom nije dan prioritet za zapošljavanje žena, tj. otvorena je mogućnost za zapošljavanja svih nezaposlenih osoba.

Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ
Zahvaljuje na dostavljenom odgovoru s prošle sjednice u svezi sudskih sporova u Industrijskoj zoni, te dodaje: „Jedan spor je pokrenut 28. travnja 2023. godine, a drugi 27. rujna 2023. godine. Zaključujem da su ti sporovi pokrenuti tek nakon medijskih natpisa koji su vezani uz problem neispunjenih uvjeta za korištenje navedenih zemljišta.“ Potom pita  gradonačelnika: „Zašto niste ranije pokrenuli te sporove, i pokrenuli ste ih tek nakon medijskih natpisa“.
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku da sudski sporovi nisu pokrenuti zbog medijskih natpisa, pogotovo ne s medijskim natpisima koje vijećnik implicira te napominje da je posljednji sudski spor pokrenut u rujnu mjesecu i to prije isteka Ugovora.

Vijećnik JOSIP MATKOVIĆ
Pita zašto nije dobio odgovor na pitanje koje je postavio na prošloj sjednici, a odnosi se na igralište u Zelenoj ulici te ponovo pita: „Gdje su upisani novi vlasnici? Gdje je to bilo raspisano i zašto su upisani novi vlasnici na tom dijelu?“
KLARA MILIČEVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove
Odgovara vijećniku da je predmetna nekretnina vraćena vlasnicima u postupku povrata imovine oduzete za vrijeme bivše Jugoslavije. 

Vijećnik MITAR OBRADOVIĆ
Pitanje se odnosi na demanti gradonačelnika vezan uz članak na 034 portalu u kojem vijećnik navodi: „Vi ste demantirali izgradnju vaše kuće. Tamo se u članku navodi vaše obećanje o zapošljavanju djeteta vašeg prijatelja. Demantirali ste samo za kuću, a stvari vezane uz nepravilnosti u Gradu Požegi -  to niste demantirali u tom članku.“
GRADONAČELNIK
Odgovara vijećniku: „Postoji bitna razlika između te dvije stvari. Što se tiče moje kuće, prije dvadeset godina imam građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu, imam suglasnost konzervatora na rušenje i na projekt za izgradnju. Kada netko napiše da ja to nemam, a ja to imam - kažem izvolite dokumente. Ove vaše nekakve konstrukcije, tko je koga zaposlio, čiji je tko tata, sin, kćer i sl. -  nikada to nisam komentirao, nikada neću komentirati i ne tiče me se. Ovdje vas javno pozivam, ako imate snimku ili bilo što, dajte objavite to ili odnesite tamo gdje treba.“