JN-31/22 radovi na rekonstrukciji i sanaciji fontana na Trg Sv. Terezije

Opis predmeta nabave: radovi na rekonstrukciji i sanaciji fontana na Trg Sv. Terezije
Procijenjena vrijednost nabave je: 73.000,00 kuna bez PDV-a
Planirano je sklapanje ugovora o nabavi radova
Evidencijski broj jednostavne nabave: JN-31/22

Poziv...

Opis...

Troškovnik...

Zapisnik...

Odluka...

Rok za dostave je 30. lipnja 2022. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.