Alati za pristupačnost

Novosti

Gradu Požegi bezuvjetno pozitivno mišljenje Državne revizije

Gradu Požegi bezuvjetno pozitivno mišljenje Državne revizije

Grad Požega zaprimio je konačno izvješće o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja Grada Požege. Predmet revizije koju je provodio Državni ured za reviziju su bili godišnji financijski izvještaji te usklađenost poslovanja Grada sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. Revizija je planirana i obavljena u cilju izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaju u svim značajnim odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima.

                O financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja, Državni ured za reviziju izrazio je bezuvjetno pozitivno mišljenje. Pozitivno izvješće pokazuje i dokazuje kontinuitet u urednom financijskom poslovanju Grada Požege te je pokazatelj kvalitete rada Gradske uprave.