Alati za pristupačnost

Novosti

Komunalac Požega d.o.o. donosi važnu obavijest - Od danas odvoz miješanog komunalnog otpada prema novom Planu odvoza

Komunalac Požega d.o.o. donosi važnu obavijest - Od danas odvoz miješanog komunalnog otpada prema novom Planu odvoza

Kako smo i najavili, od 1. ožujka 2023. miješani komunalni otpad se odvozi prema novom Planu odvoza miješanog komunalnog otpada za domaćinstva, višestambene zgrade i gospodarstva (osim kontejnera zapremnine 5 i 7m3). U pojedinim ulicama i naseljima promijenjeni su dani odvoza u odnosu na Plan koji je bio na snazi do 1. ožujka 2023. godine.

Naime, Komunalac Požega d.o.o. nabavio je novi kamion za odvoz miješanog komunalnog otpada zapremnine 19m3 što je značajno više u odnosu na zapremninu kamiona kojima se otpad do sada odvozio. Time će se smanjiti broj odvoza i istovara otpada na odlagalište Vinogradine pa je smanjen i broj planova odvoza s pet na četiri. Novi Plan odvoza miješanog komunalnog otpada korisnicima je podijeljen tijekom siječnja uz račune za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada, objavljen je na www.komunalac-pozega.hr i  dostupan je na sljedećem linku

Molimo Vas da provjerite je li u Vašoj ulici ili naselju dan odvoza obuhvaćen novim Planom ili je ostao nepromijenjen.

Izvor: Komunalac Požega d.o.o.