Alati za pristupačnost

Novosti

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege održali su dana 28. veljače svoju 17. sjednicu na kojoj se raspravljalo o 9 točaka dnevnog reda. Na samom početku odlučivalo se o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2023. godini te je jednoglasno izglasano da se u povodu Dana Grada, 12. ožujka, dodjeljuju se javna priznanja Grada Požege, kako slijedi: Povelja humanosti dodjeljuje se IVICI MAĐAREVIĆU, Godišnja nagrada dodjeljuje se ŽELJKI PEŠKI, a Kolektivna nagrada ove godine će se dodijeliti OŠ DOBRIŠA CESARIĆ i ŽENSKOM KOŠARKAŠKOM KLUBU PLAMEN POŽEGA.

Odlukom gradskog vijeća prihvaćen je prijedlog Odluke o prodaji nekretnina k.č.br. 467/10, u k.o. Požega, k.č.br. 460/1, u k.o. Požega, te stan u Zagrebu, Siget 14f, a većinom glasova izglasan je i Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 478, u k.o. Požega te Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.

Gradsko vijeće također je usvojilo Prijedlog Zaključka za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za prigradska naselja Grada Požege kao i Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine. Oporbeni Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege nije izglasan.

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju lokalnoj akcijskoj grupi (LAG-u) Papuk-Krndija koji je većinom glasova usvojen kao i Suglasnost za zaduživanje Komunalaca Požega d.o.o.