Alati za pristupačnost

Novosti

Održana završna konferencija projekta "Požeški limači - faza II."

Održana završna konferencija projekta "Požeški limači - faza II."

Grad Požega, u partnerstvu s Dječjim vrtićem Požega, u okviru poziva „ Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja privodi kraju provedbu projekta „ Požeški limači – faza II.“ UP.02.2.2.16.0161. Cilj projekta je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ukupna vrijednost projekta je 1.838.950,96 kn ili 244.070,74 eura te je projekt u 100% iznosu sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „ Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Unaprjeđenjem usluga kroz produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića Požega osiguralo se produljeno radno vrijeme i djeci ponudile kvalitetnije usluge od strane stručnog kadra s ojačanim kapacitetima čime se indirektno utjecalo na bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života roditelja.

Projekt je u provedbi od 24. siječnja 2022. do 24. rujna 2023. godine. Kroz provedbu projekta u sklopu aktivnosti Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pružena je prilika za rad ukupno 17 osoba. Isti su kroz projekt prošli edukacije koje su direktno utjecale na jačanje njihovih kapaciteta.

Također, u sklopu provedbe projekta kontinuirano su se provodile aktivnosti promidžbe i vidljivosti, te upravljanja projektom.