Alati za pristupačnost

Novosti

Pozivamo građane na uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja o započinjanju postupka evidentiranja cesta

Pozivamo građane na uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja o započinjanju postupka evidentiranja cesta

Pozivamo građane koji su nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste ''ĆOSINE LAZE NC290'' u naselju ĆOSINE LAZE na k.č.br. 677 i dr., K.O.. ĆOSINE LAZE, ''KOMUŠINA NC290'' u naselju KOMUŠINA na k.č.br. 205 i dr., K.O. KOMUŠINA, ''VASINE LAZE NC5'' u naselju VASINE LAZE k.č.br. 682 i dr., K.O. ĆOSINE LAZE, ''VASINE LAZE NC208'' na k.č.br. 677 i dr. u naselju VASINE LAZE, K.O. ĆOSINE LAZE, i ''VASINE LAZE NC319'' na k.č.br. 677 i dr.u naselju VASINE LAZE, K.O. ĆOSINE LAZE, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 26.03.2024. godine od 8.00 do 10.00 u zgradi Grada Požega, Požega, Trg Sv. Trojstva 1.