Alati za pristupačnost

Novosti

Supstitucija stabala u Ulici dr. Franje Tuđmana

Supstitucija stabala u Ulici dr. Franje Tuđmana

U tijeku je rekonstrukcija dijela Ulice dr. Franje Tuđmana, od raskrižja s Ulicom Stjepana Radića do raskrižja s Vukovarskom ulicom. Nakon obilaska terena, a prilikom izvođenja građevinskih radova uočena su velika oštećenja postojećih stabala čiji korijenov sustav stvara problem pri daljnjem izvođenju radova, te je uočena potreba za uklanjanjem postojećih stabala.

Postojeća stabla su dosegla fiziološku zrelost te uslijed sušenja dijela krošanja ukazuju na slab vitalitet kao i mogućnost mehaničke nestabilnosti. Kao takva predstavljaju potencijalnu opasnost za građane i imovinu. Pri građevinskim radovima (iskopi) uočena su i veća oštećenja korijenovog sustava pa je upitna i funkcionalnost stabala.

Kako bi se radovi kvalitetno mogli odvijati i završiti, izvršit će se uklanjanje svih postojećih stabala (sveukupno 13 komada), zamjena supstrata te će se u kratkom vremenskom roku zamijeniti sa novim sadnicama brijesta. Ukupna količina koja se planira posaditi je najmanje 15 sadnica.

Sadnice su kultivari iz porodioce „Ulmus - Brijest“ odn „Ulmus Lobel“, prsni promjer sadnice je 20-25 cm, visine 3-4 m. Ulmus lobel je vrsta prilagođena upotrebi u gradskim sredinama, s visokom otpornošću na klimatske faktore (mraz, vjetar) te otporna na poznatog uzročnika sušenja „Holandska bolest Brijesta“. U stadiju fiziološke zrelosti i pravilnim postupcima njege stablo može doseći visinu 15 tak metara uz promjer krošnje od 5 m.