Alati za pristupačnost

Novosti

Svečano otvorena kompostana na odlagalištu Vinogradine

Svečano otvorena kompostana na odlagalištu Vinogradine

Kako bi se doprinijelo unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima, Komunalac Požega d.o.o. uz sufinanciranje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, proveo je projekt „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine" u naselju Alilovci.

Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., a Grad Požega sudjelovao je sa sufinanciranjem opreme u iznosu od 1.651.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.536.866,81 kn, dok su ukupni prihvatljivi troškovi projekta 6.000.439,04 kuna pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 3.000.219,52 kuna, tj. 50% ukupno prihvatljivih troškova.

Kompostana je svečano otvorena u nazočnosti predstavnika Ministarstva gospodarstva i zaštite okoliša, i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te zamjenika županice Požeško-slavonske županije Ferdinanda Trohu, gradonačelnika Grada Požege dr. sc. Željka Glavića te načelnika općina.

Direktor tvrtke Komunalac Požega d.o.o., Domagoj Lovrić naglasio je kako je projekt pokrenut s ciljem povećanja stope odvojenog sakupljanja otpada te smanjivanja iznosa poticajnih naknada za prekomjerno odloženi komunalni otpad koji plaćaju jedinice lokalne samouprave.
- Stope odvajanja otpada iznose oko 20%, dok bi Republika Hrvatska morala oporabiti najmanje 55% mase komunalnog otpada do 2025. godine, 60% do 2030. godine i 65% do 2035. godine. Analizom do sada provedenih mjera i uloženog truda na području odvojenog sakupljanja otpada uvidjeli smo da nije dovoljno odvajati samo staklo, papir i plastiku. Smatram da ćemo se tek u srpnju, s početkom rada ove kompostane, polako početi približavati propisanim ciljevima - rekao je direktor Lovrić istaknuvši kako odlaganje biorazgradivog otpada predstavlja veliku prijetnju za okoliš s aspekta stvaranja metana uslijed raspadanja otpada i emisije stakleničkih plinova.
- U prvoj fazi radova izgrađena je ploha za kompostiranje s pratećom infrastrukturom, objektom za zaposlene te je nabavljena oprema za obavljanje tehnološkog procesa kompostiranja - pakirka, sito za prosijavanje, drobilica i obrtač za pakiranje - rekao je Domagoj Lovrić.

Ovom prigodom, gradonačelnik Požege dr. sc. Željko Glavić naglasio je kako je odvajanje otpada svojevrstan zalog za naraštaje koji dolaze.

- Grad Požega prepoznao je važnost ovog infrastrukturnog projekta, prije svega za naše građane kao korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a jednako tako i za tvrtku Komunalac Požega d.o.o. te za Grad Požegu kao jedinicu lokalne samouprave koja svojim građanima želi osigurati što bolje i ugodnije uvjete života. Odvajanje otpada zakonska je obveza, ali i svojevrstan zalog za naraštaje koji dolaze. Zbog toga smo se u ovaj projekt uključili sufinanciranjem nabave opreme u vrijednosti od 220 tisuća eura. Sakupljanje biootpada dodatna je usluga požeške komunalne tvrtke kojom ćemo našim građanima omogućiti jednostavno i besplatno zbrinjavanje biootpada čime oni sami mogu izravno utjecati na visinu računa koje plaćaju za uslugu sakupljanja otpada. Naime, što više izdvojimo korisnog otpada, imat ćemo manji broj pražnjenja zelenih spremnika, a time i manje iznose na računima u odnosu na korisnike koji ne odvajaju otpad pa zelene spremnike izvoze četiri puta mjesečno. Od 2015. godine, od kada u našem gradu postoji mogućnost „odvajanja otpada na kućnom pragu“, sudjelovali smo u nabavi spremnika za odvajanje papira i plastike, odnosno plavih i žutih spremnika. Kako bismo građanima omogućili odvajanje biootpada, putem javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavit ćemo gotovo četiri tisuće smeđih spremnika za biootpad zapremnine 120 i 240 litara. Mi u Gradu Požegi smo svjesni važnosti edukacije građana, ponajprije djece u vrtićima i školama koja tako usvajaju i primjenjuju novostečene navike vezane za odvajanje otpada. Stoga smo sufinancirali izradu edukativnih materijala i prijevoz djece autobusima na odlagalište Vinogradine kako bi kroz edukaciju na terenu spoznali važnost pravilnog gospodarenja otpadom te primjenjivali to i u svojim obiteljima – rekao je gradonačelnik Glavić.

FOTO: PSŽ