Alati za pristupačnost

Portal sv. Duha

Portal sv. Duha

Na sjevernom pročelju crkve Sv.Duha u Požegi otkriven je portal koji je nedvojbeno potvrdio da je crkva bila građena 30-ih godina 13.stoljeća, što znači da je svojim tlocrtom jedna od najstarijih očuvanih gotičkih crkava u Hrvatskoj. Građena je prema svim značajkama cistersitskog graditeljstva s konzervativnim zadržavanjem romaničkih morfološkuih elemenata, te svjedoči da se pojava gotike u Hrvatskoj na čijem su tlu cistrrciti imali svoje samostane ne razlikuje od širenja novog stila u drugim dijelovima Europe.

1995/1996.godine na temelju ugovora s Gradom Požega Institut za povijest umjetnosti iz Zagreba, odnosno voditelji mr.sc. Davorin Stepinac i Zlatko Uzelac prof. izvršili su istraživanja zazidanog portala na pročelju samostanske (i župne) crkve sv.Duha u Požegi. Sakupljeni su i provjereni arhivski podaci, izrađene detaljne arhitektonske snimke i restauratorski opiti, te je nakon povijesno-umjetničke valorizacije napravljen prijedlog prezentacije.

Nakon završetka istražnih radova s prethodnim vađenjem „ispune“( tzv.turski portal) pristupilo se restauratorskoj obnovi metodama dopune ili zamjene oštećenih kamenih dijelova s ciljem prezentacije djelomične rekonstrukcije izvornog stanja portala , što je uključilo i definiranje pristupa – terena pred portalom. Odlučeno je da portal kao ulaz neće biti u funkciji jer je tijekom vremena došlo do promjene visina poda u crkvi , kao i na trgu sv.Trojstva pred portalom.

Radove na uređenju portala kao i pristupnog platoa izvršili su djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba , a isti su dovršeni 2005. godine.

Danas je portal reprezentativni primjer odnosa Požege prema svojoj prošlosti i onoga što Požega nosi u budućnost , a također i interesantan oblikovni detalj na glavnom gradskom trgu.