Alati za pristupačnost

Stara bolnica u Vučjaku

Stara bolnica u Vučjaku

U Požegi se spominje 1698. g. hospital ( lat. zgrada u kojoj se liječilo bolesne, preteča današnjih bolnica) kraj Kamenitih vrata, koji je služio za smještaj vojske, zatim 1765.g. spominje se xenodochium za smještaj bolesnika i nemoćnih. Posebnu ulogu u razvoju zdravstva i ljekarništva imali su isusovci koji su došli u Požegu 1698. g., a u zgradi kolegije izgrađenoj 1711.g.osnivaju svoju ljekarnu 1740.g. Prva bolnica u Požegi izgrađena je 1836.g. u Vučjaku, a 1875.g. dobila je pravo javnosti.

Nakon preuređenja i usavršavanja 1934. bolnica dobiva i prvoga kirurga dra Artura Horvata, koji je mogao izvoditi i prve operacije. Nova Banovinska bolnica, smještena van grada uz cestu na izlazu u pravcu Osijeka, izgrađena je i otvorena 15. srpnja 1936.g. i rad je arhitekte Stanka Kliska. Djeluje strogo i jednostavno, simetrično sa naglaskom na središnji, odnosno ulazni dio zgrade. Iz bolnice u Vučjaku je prenesena oprema i do 1941. djeluje pod ravnanjem dra Horvata.

U početku je imala odjel kirurgije s ginekološko- porođajnim odjelom i internu sa zaraznim odjelom. Uz ravnatelja su radila dva liječnika i 26 službenika. Bolesnike je njegovao jedan bolničar, tri bolničarke i 10 sestara milosrdnica. U početku je bolnica imala 60 kreveta.