Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 02/2009

Datum objave: 06.02.2009.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

  • Zaključak u svezi zamolbe Opće županijske bolnice za financijsku pomoć za nabavu EMNG uređaja
  • Zaključak o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Požege
  • Odluka o početku postupka nabave za radove na uređenju nogostupa u Ulici Fra Kaje Adžića u Požegi (EMV- 02/09