Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 03/2009

Datum objave: 10.02.2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2009. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Požega – istok
 • Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Turističke zone Mihaljevci"
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 • Odluka o pristupanju Grada Požege Zakladi Ivan Apostolovski
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2009. godini
 • Zaključak u svezi razrješenja i imenovanja mrtvozornika za područje Grada Požege
 • Zaključak u svezi davanja suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjeni Statuta Dječjih vrtića Požege