Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 08/2009

Datum objave: 25.03.2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Izvješće Mandatne komisije
Rješenje o ostavci na mjesto vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2008. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2009. godinu
Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Požege za 2009. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2009. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2009. godinu
Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2009. godinu
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Požege
Odluka o poništenju dijela natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje Autotaksi prijevoza osoba na području Grada Požege
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje Autotaksi prijevoza osoba na području Grada Požege
Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja zone gospodarske namjene „Sjever"
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića OŠ Julija Kempfa
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa

AKTI GRADONAČELNIKA
Izmjene i dopune Plana prijma u službu vježbenika u upravna tijela Grada Požege u 2009. godini