Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 12/2009

Datum objave: 04.05.2009.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

  • Zaključak o izmjeni Zaključka o isplati poticaja proizvođačima gljiva u 2009. godini, KLASA: 320-01/09-01/5, URBROJ: 2177/01-05-02/15-09-18 od 16. travnja 2009. godine
  • Zaključak o kupnji dijela nekretnine u k.o. Požega radi izgradnje prometnice