Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 14/2009

Datum objave: 20.05.2009.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

  • Plan nabave za 2009. godinu
  • Plan aktivnosti provedbe posebnih mjera zaštite od požara u 2009. godini
  • Zaključak o prihvaćanju inicijative za pokretanje postupka za vođenje pregovora u svezi potpisivanja Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega i Sporazuma o osnovici za obračun plaće za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega