Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 15/2009

Datum objave: 19.06.2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Zaključak u svezi izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
 • Rješenje o izboru Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za određivanje imena ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru Savjeta za zaslužne građane i javna priznanja Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Tekije d.o.o. Požega
 • Rješenje o prijedlogu razrješenja člana Skupštine Tekije d.o.o Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Glazbene škole Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Rješenje o imenovanju Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Tekije d.o.o Požega
 • Rješenje o prijedlogu imenova člana Skupštine Tekije d.o.o Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Glazbene škole Požega
 • Rješenje o prijedlogu imenova člana Skupštine Županijskog radija d.o.o. Požega
 • Statut Grada Požega
 • Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika Grada Požege