Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 22/2009

Datum objave: 26.10.2009.

AKTI GRADONAČELNIKA

  • Rješenje o imenovanju Kolegija za bodovanje i utvrđivanje liste kandidata za najam stanova
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prodaju građevinskog zemljišta
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prodaju poslovnih prostora
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prodaju stanova
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnih prostora
  • Zaključak o financijskoj potpori Letačkom klubu „Bumbar"
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
  • Zaključak o financijskoj potpori Rock grupi „WE COME ONE"