Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 25/2009

Datum objave: 23.12.2009.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Požege, KLASA: 402-08/09-01/178, URBROJ: 2177/01-04/02-09-3 od 17. veljače 2009. godine......
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Zoranu Teodoroviću organizatoru koncerta rock grupe „Opća opasnost" iz Županje
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Udruzi „Požeška zlatna dolina"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi MK INDEPENDENT
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi manekena
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore GSD „Požega 1871"
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Udruzi Dan Motora Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za zaštitu životinja „Sirius"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih Požeško-slavonske županije
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Udruzi udovica poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Udruzi žena u Domovinskom ratu
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore UDVDR-a
 • Zaključak o pokroviteljstvu za organiziranje koncerta sa dočekom djeda Božićnjaka, te financijskoj potpori za organizaciju istog
 • Izmjena i dopuna Plana nabave za 2009. godinu ( iz mjeseca rujna i prosinca)
 • Zaključak o prihvaćanju na dar zemljišta u suvlasništvu Ane Hoster iz Koluta i Maje Hoster iz Požege
 • Odluka o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje športskih objekata u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak u svezi najma dvorana za osnovne škole Julija Kempfa i Antuna Kanižlića
 • Zaključak o prihvaćanju na dar zemljišta u vlasništvu Zvonka Miheleca iz Rijeke, Slavka Rauchera iz Velike, Ljube Carević iz Požege i Anđele Kovačić iz Požege za opće dobro put
 • Zaključak o prihvaćanju na dar zemljišta u vlasništvu Minaco d.o.o., Zagreb, za opće dobro – put
 • Zaključak o uspostavi prava služnosti postavljanja i održavanja kabelskog voda produžetka kabelskog dalekovoda za MINACO – Požega na zemljištu u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskoj glazbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o financijskoj potpori TS „Bekrije" za snimanje pjesme „Što je lijepo neka traje"
 • Zaključak o financijskoj potpori Šah klubu „Požega"
 • Zaključak o davanju suglasnosti Tekiji d.o.o. za novi obračun i visinu cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
 • Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Zaključak o korištenju imena Grada Požege