Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 03/2017.

Datum objave: 17. veljače 2017.
AKTI GRADONAČELNIK

 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Filipi Keziću iz Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Pravilnik o korištenju službenih automobila
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak u svezi plaćanja kotizacije Središnjem koordinacijskom odboru Akcije GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE za 2017. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu "Tigar 90/91 Požega"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
 • Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova
 • isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2017. godini
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2017. godinu
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD-u ''Požeška dolina'' iz Požege
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o financijskoj potpori Luks commercu d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije "Zlatna dolina"

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova (u Upravnom odjelu za samoupravu)

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega