Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 06/2017.

Datum objave: 7. travnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

  • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika upravnih tijela Grada Požege
  • Odluka o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu
  • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini
  • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom društvu političkih zatvorenika Osječko-baranjske županije, Hrvatskom obrednom zdrugu Jazovka-Krilo Đakovo, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Grada Pleternice i RKT Župe Sv. Alojzija Gonzage, Čaglin

AKTI UPRAVNIH TIJELA

  • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu suštinske, formalne i računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge, odnosno izvedenih radova u Upravnom odjelu za financije Grada Požege