Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 07/2017.

Datum objave: 19. travnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture u Ulici Dragutina Tadijanovića
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture u Ulici Dragutina Tadijanovića
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave radova na izgradnji prometne infrastrukture u dijelu Ulice Borisa Hanžekovića u Požegi
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području grada Požege
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge osiguranje imovine Grada Požege (osiguranje od požara i nekih drugih rizika, osiguranje od potresa, osiguranje od loma stroja, loma stakla, osiguranje od odgovornosti) za razdoblje od 1.ožujka 2017. do 1.ožujka 2018.
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - izrada projektne dokumentacije za izgradnju zapadne tribine NK Slavonija u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge - izrada projekta - izvedbenog rješenja za Centar za posjetitelje Požešku kuću
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu - usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju zapadne tribine NK Slavonija u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu - usluga izrade projekta - izvedbenog rješenja za Centar za posjetitelje Požeške kuće
 • Zaključak (u svezi uknjižbe u zemljišnoj knjizi prava služnosti radi izgradnju kanalizacijske mreže grada Požege - III. faza: Osječka ulica-kolektor Česma)
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave Energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti u Gradu Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za sport, rekreaciju i edukaciju - IGRE MLADIH
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture u Ulici Kralja Krešimira
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture u Ulici Kralja Krešimira
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - preventivna deratizacija na području grada Požege i prigradskih naselja u 2016. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi GFR FILM -VIDEO
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge preventivne deratizacije na području grada Požege i prigradskih naselja u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za informiranje javnosti - Požega portal
 • Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Sportskom Društvu Lopta