Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 10/2017.

Datum objave: 28. lipnja  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeće Grada Požege
 • Zaključak (o primanju na znanje Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege o provedenim lokalnim izborima održanim, 21. svibnja 2017. godine za izbor članova Gradskog vijeća Grada Požege i verifikacija mandata )
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata po sili zakona i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za određivanje imena ulica i trgova Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru Savjeta za zaslužne građene i javna priznanja Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za financije Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o razrješenju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda