Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 12/2017.

Datum objave: 11. srpnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Veleučilištu u Požegi
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori CB Radio klubu Sokol Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje kulture POŽART
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gradski ogranak Grad Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori GSD "Požega 1871"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Mateji Ostojić iz Resnika
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na nabavi radova na građevini Kuća Kraljević u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. samostalne gardijske bojne
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požegei Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatsko-ruskom društvu prijateljstva Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi "Vallis Aurea" Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na građevini Kuća Kraljević u Požegi
 • Odluka o prodaji zemljišta
 • Zaključak (utvrditi stanje poslovnog prostora i djelatnost koja se obavlja u predmetnom poslovnom prostoru u Baškoj
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom Viteškom Redu Templara O.S.M.T.H. Veliki priorat
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gradski ogranak Grad Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori MK INDEPENDENT
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na uređenju podrumskih prostorija u OŠ Dobriša Cesarić u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju podrumskih prostorija u OŠ Dobriša Cesarić u Požegi
 • Rješenje o imenovanju člana Skupštine Komunalac Požega d.o.o.
 • Rješenje o imenovanju člana Skupštine Tekija d.o.o.
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za prodaju poslovnih prostora
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poslovnih prostora
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poslovnih prostora
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnih prostora
 • Zaključak u svezi osnivanja prava služnosti
 • Zaključak u svezi osnivanja prava služnosti

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Uredu gradonačelnika Grada Požege