Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 13/2017.

Datum objave: 3. kolovoza 2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o rasporedu sredstava izborne promidžbe
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge medijskog oglašavanja i promocije događaja i manifestacija naručitelja Grada Požege
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na nabavi radova na izradi makadamske prometnice – spoj Ulice Borisa Hanžekovića i Ervine Dragman u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na uređenju podrumskih prostorija u OŠ Dobriša Cesarić u Požegi
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge oglašavanja na reklamnim panoima (billboard plakati)
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju podrumskih prostorija u OŠ Dobriša Cesarić u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izradi makadamske prometnice – spoj Ulice Borisa Hanžekovića i i Ervine Dragman u Požegi
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora stručnog nadzora nad radovima na uređenju podrumskih prostorija Osnovne škole Dobriša Cesarić u Požegi
 • Zaključak o pokroviteljstvu Tribunalis d.o.o - u, za turnir u uličnoj košarci
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi pivara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge medijskog praćenja događanja i aktivnosti Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak u svezi realizacije programa HOO Aktivna zajednica za potrebe plaćanja strojeva za pranje i sušenje rublja dobavljaču Jelušić d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge najava i praćenja događanja i aktivnosti Grada Požege
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge medijske promidžbe, objavi čestitki, fiksnih banner i najava za Grad Požegu
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o davanju suglasnost Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za pokretanje postupka nabave radova na instalaciji zaštite od munje
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu „Croatia“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, u Ulici Vladimira Nazora kbr. 2
 • Odluka o prijenosu prava i dužnosti najmoprimca za stan u Požegi, u Ulici Matije Gupca kbr. 1
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za priznavanje putnih troškova liječenja umirovljenika
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za priznavanje putnih troškova liječenja umirovljenika
 • Zaključak o predaji mjesnog groblja u Novom Selu na upravljanje Upravi groblja
 • Zaključak (o osnivanju prava služnosti radi izgradnje magistralnog vodovoda Velika - Požega, na k.č.br. 6720, k. o. Požega)
 • Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Požege
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave radova na rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete u Ulici Cehovskoj i Mesničkoj u Požegi
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade na Trgu Svete Terezije 3
 • Odluka o prodaji zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske
 • Zaključak o financijskoj potpori Scenskom studiu Artina j.d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Župi Sv. Ivana Krstitelja Vidovci
 • Zaključak o financijskoj potpori Župi Sv. Terezije Avilske
 • Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za sport i rekreaciju "Josip Knežević"
 • Zaključak o financijskoj potpori Auto moto klubu Velika
 • Zaključak o financijskoj potpori Kinološkoj udruzi Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom društvu "Jelen"
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Požeškoj biskupiji, Župi Sv. Ane, Skenderovci, Brestovaci
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječji vrtića Požega
 • Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove - Sportski objekti Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove - Sportski objekti Požega
 • Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika
 • Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za hortikulturu i uređenje zelenih površina u Gradu Požegi
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za hortikulturu i uređenje zelenih površina u Gradu Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu njemački ovčar Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, u Ulici Brune Bušića kbr. 8.
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za prodaju stanova
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju stanova
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Kolegija za utvrđivanje liste kandidata za najam stanova
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Kolegija za utvrđivanje liste kandidata za najam stanova
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za polaganje ispita o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnijim objektima i znamenitostima na području Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za polaganje ispita o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnijim objektima i znamenitostima na području Grada Požege
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD "Zavičajno društvo Rama" Pleternica
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Luki Samardžiji iz Požege
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu poslovnih prostora na korištenje udrugama
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima dodjele na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o inancijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje