Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 14/2017.

Datum objave: 26. rujna 2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju pješačkih površina i oborinske odvodnje u Ulici Svetog Florijana i Dragutina Lermana u Požegi
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o zaključenju Aneksa Ugovoru o najmu stana
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih Grada Pleternice i Požeško- slavonske županije
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o pokroviteljstvu Tribunalis d.o.o.- za organizaciju 2. Turnira u odbojci na pijesku
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na izgradnji prometne infrastrukture u spoju Zelene i Rudinske ulice u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Moto klubu "Požega Promet"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Invalidskoj udurzi "ILCO" Požega
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave radova na uređenju cestovnog kanala Ulice Svetog Jurja u Novom Selu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Nogometnom klubu Slavonija Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju pješačkog mosta preko Suhog potoka u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izradi i postavljanju ograde uz korito Suhog potoka u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Oldtimer clubu "Trophy" Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju odvojka Rudinske ulice – prilaz dječjem vrtiću u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Oldtimer clubu "Trophy" Požega
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu poslovnih prostora na korištenje udrugama
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni u Industrijskoj ulici
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na izgradnji Poduzetničkog inkubatora Požega
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture spoja Zelene i Rudinske ulice u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju cestovnog kanala Ulice Svetog Jurja u Novom Selu
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici udruga HVIDR-a Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Športsko ribolovnoj udruzi ''Brzaja''
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave elektroinstalaterskih radova u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Požegi
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za hortikulturu i uređenje zelenih površina u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjene i dopuni Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Odluka o sklapanju izvansudske nagodbe
 • Zaključak o financijskoj potpori Siriusu -udruzi za zaštitu životinja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege