Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 16/2017.

Datum objave: 7. studenoga  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na izgradnji Poduzetničkog inkubatora Požega
 • Zaključak za financiranje putnih troškova umirovljenika Grada Požege za ljetovanje u Baškoj
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o ustanovljenju prava služnosti za izgradnju, održavanje i ukopavanje kanalizacijske mreže
 • Zaključak o financijskoj potpori Siriusu -udruzi za zaštitu životinja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gradski ogranak Grad Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Zaključak o sklapanju predugovora s Hrvatskom Elektroprivredom d.d. Zagreb u svezi darovanja k.č.br. 6255, k. o. Požega radi izgradnju Trafostanice KTS 38 u ulici Jagodnjak
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti "Požežani"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata - DMSTDR-HUMS-a
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture spoja Zelene i Rudinske ulice u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova
 • isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom časničkom zboru Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi turističkih vodiča Požeško-slavonska županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Naturi Scripta j.d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Big Bendu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj kreativnih radionica kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o davanju suglasnosti Udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije radi adaptacije poslovnog prostora
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Ogranak Brestovac
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Rješenje razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore udrugama
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prodaju dionica u vlasništvu Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore udrugama iz područja sporta
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na dogradnji nadogradnji škole i dogradnji športske dvorane OŠ Dobriše Cesarića u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Ispravak Odluke o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore udrugama građana iz odručja predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika, turizma te ostalih udruga građana
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o financijskoj potpori Društvo Naša djeca Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu te dodjeli financijske potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD-u ''Požeška dolina'' iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Ruskoj kulturnoj udruzi "Katjuša"
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Karate -do klub "Požega"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije "Matko Peić"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije "Matko Peić"
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade Glavnog projekta energetske obnove društvenih domova u Mihaljevcima i Dervišagi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnica Požeško -slavonska za Podružnicu Pakrac-Lipik
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu Izviđača Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2017. godinu
 • Izmjene i dopune Plana za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH,
 • Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o dodjeli nagrade za osvojeno 1. mjesta na Natječaju za najljepši uređeni izlog „Uređujmo svoju Požegu“ za vrijeme Aurea Festa 2017. godine
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Požege za 2017. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe - betonske galanterije za šetnicu uz rijeku Veličanku
 • Odluka odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe -sprava za dječje igralište uz dječji vrtić na Prauljama u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za informiranje javnosti - Požega portal
 • Zaključak o financijskoj potpori Vijeću srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju dionica

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Dopunu Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu