Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 1/2019.

Objavljeno dana: 11. siječnja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

  • Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
  • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju

AKTI UPRAVNIH TIJELA

  • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu