Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 12/2019.

Objavljeno dana: 27. lipnja 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2019. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2019. godine
 • Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Požege za 2018. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godine
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2019. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2019. godinu
 • Izmjene i dopune Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2019. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Požege za 2019. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2019. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2019. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u kulturi Grada Požege za 2019. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
 • I. izmjena programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • I. izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih grada u prostoru za 2019. godinu
 • Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Grada Požege
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega
 • Odluka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Odluka o dopuni Odluke o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima
 • Odluka o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2019./2020.
 • Odluka o IV. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grad Požege
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini u k.o. Požega
 • Zaključak o predlaganju kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi
 • Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite Grada Požega