Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 17/2019.

Objavljeno dana: 30. listopada 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Informatičkoj udruzi 8Core
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom časničkom zboru Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Sportskom društvu Lopta
 • Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Ruskoj kulturnoj udruzi „Katjuša“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika Grada Požege
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2019. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Televiziji Požega d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Judo klub Judokan Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje sale NK Dinamo Vidovci-Dervišaga bez naknade
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Športsko društvo Lopta
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u ulici Županijska 4
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Povijesnoj postrojbi Trenkovi panduri
 • Izmjene i dopune Plana prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2019. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu Sokolovac Požega
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene
 • Zaključak o davanju za promjenu cijene grijanja u zatvorenom toplinskom sustavu naselja Babin vir, sukladno prijedlogu promjene cijene
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu Babja gora iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Ženski košarkaški klub Plamen Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Danijela Parca
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Jelen“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi K.A.M.P.
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Požeško-slavonske županije, ogranak Grada Požege
 • Zaključak (u svezi sklapanja sporazuma o sufinanciranju obnove zemljišne knjige za k.o. Komušina)
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu koja ima svojstvo kulturnog dobra
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Zaključak o sufinanciranju biciklističke utrke CRO Race
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Šumar“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Šijak“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Sveti Hubert“ Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom savezu Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli inancijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Rješenje o imenovanju člana Znanstvenog vijeća Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Gradu Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grad Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom kulturnom umjetničkom društvu „Vijenac“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Zaključak (u svezi sklapanja Sporazuma o financiranju naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Komušina)
 • Pravilnik o upravljanju društvenim domovima Grada Požege, korištenju i davanju u povremeni zakup poslovnih prostora u društvenim domovima
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na izvođenje radova u gradskom poslovnom prostoru
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2019. godinu
 • Zaključak (o davanju suglasnosti vlasnicima stanova u stambenim zgradama na adresi Tina Ujevića 24-26 i Tina Ujevića 28-30 za izvođenje radova niskogradnje na uređenju javne površine - betoniranje pješačke staze)
   AKTI UPRAVNIH TIJELA
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta-prometnog redara
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu Voditelja Odsjeka za računalstvo i telekomunikacijske poslove

INFORMACIJA

 • o Javnom natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege