Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 18/2019.

Objavljeno dana: 29. studenog 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, podružnici Požeško-slavonske županije, ogranku grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, podružnici Požeško-slavonske županije, ogranku Brestovac
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Moto klub Požega Promet
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Umjetničkoj organizaciji Missart
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom saboru kulture
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi Zlatna dolina iz Požege
 • Procedura o naknadi troškova za službena putovanja
 • Procedura o primanju, upisivanju i dostavi pismena u rad, otpremanju pismena, te razvođenju i čuvanju spisa predmeta
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje Knjige evidencije ugovora Grada Požege i načinu dostave ugovora Upravnom odjelu za financije Grada Požege
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje Knjige evidencije ugovora Grada Požege i načinu dostave ugovora Upravnom odjelu za financije Grada Požege
 • Procedura blagajničkog poslovanja Grada Požege
 • Odluka o izmjenama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim sportašima
 • Zaključak (o davanju suglasnosti za provedbu Geodetskog elaborata za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta, te ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije, br. elaborata: 14-TS 2019)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi narodnoga zdravlja „Andrija Štampar“
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Odluka (o davanju odobrenja Trgovačkom društvu Duplo d.o.o. iz Vinkovaca, Srijemska 9 za postavljanje reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete neposrednom pogodbom)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Boćarskom klubu osoba s invaliditetom „Nada“ Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak (o davanju suglasnosti za izvođenje radova na preuređenju, odnosno prilagodbi hale br. 2 ugradnjom i učvršćivanjem dizalice, u Poduzetničkom inkubatoru u Požegi)
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava MK Independet
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak dodjeli financijskih sredstava Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske bojne, Zbora narodne garde Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje prostora zgrade Veleučilišta u Požegi

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege