Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 2/2019.

Objavljeno dana: 1. veljače 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesec studeni 2018. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini, za mjesec prosinac 2018. godin
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa za poslovni prostor ( u Požegi, u Ulici Matice Hrvatske kbr. 3)
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o obavljanju usluge javnih tržnica na malo
 • Odluka o grobljima
 • Odluka o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 • Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge javne tržnice na malo (Tržni red)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge ukopa i ostalih grobljanskih usluga
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (javnim parkiralištima)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja dimnjačarskih usluga
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2019. godini
 • Odluka o visini paušalnog iznosa poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom u k.o. Požega (oznake k.č.br. 1394/1)
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lokalne razvojne agencije Požega
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege za 2018. godinu
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Antuna Kanižlića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dobriše Cesarića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Julija Kempfa
 • Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Požegu
 • Odluka o usvajanju Analize sustava Civilne zaštite u 2018. godini
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.
 • Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Požege članu Gradskog vijeća Grada Požege