Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 20/2019.

Objavljeno dana: 20. prosinca 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2019. godini
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Odluka o deficitarnim zanimanjima na području grada Požege u akademskoj godini 2019./2020.
 • Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2019. godinu
 • Izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
 • Zaključak o financiranju izradi projektne dokumentacije za izvedbu ograde na Groblju sv. Ilije u Požegi
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak (o davanju suglasnosti OŠ Julija Kempfa za uspostavu bežične lokalne mreže u dvorani Sokol izgrađene na k. č. br. 1496/1, k. o. Požega)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatski branitelji Grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad 29. malonogometnim turnirom „Požega 2019.“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2019./2020.
 • Odluka o dodjeli izvanrednih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.
 • Odluka o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2019. godini
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Rješenje o imenovanju zamjenika člana Partnerskog vijeća Požeško slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Športsku udrugu slijepih Zlatna dolina
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Športski teniski klub
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom kulturnom umjetničkom društvu „Vijenac“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Umjetničkoj organizaciji Plesnoj organizaciji Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje prostora zgrade Veleučilišta u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi Hrvatskog časničkog zbora Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi za sport, rekreaciju i edukaciju - IGRE MLADIH
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege (Cro-race u Požegi)
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege (Munchen)
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege (Advent u Požegi)
 • Izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu