Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 22/2019.

Objavljeno dana: 31. prosinca 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

  • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u akademskoj godini 2019./2020.
  • Odluka (o povećanju iznosa stipendije)
  • Odluka ( o povećanju iznosa učeničke stipendije)
  • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije u akademskoj godini 2019./2020.
  • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u školskoj godini 2019./2020. za darovite učenike srednjih škola
  • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije u školskoj godini 2019./2020. za darovite učenike srednjih škola
  • Zaključak o darovanju k.č.br. 4561/20, k.o. Požega (za potrebe izgradnje kabelske trafostanice KTS 10(20)/0,4 kV)
  • Odluka o zatvaranju računa za posebne namjene Grada Požege
  • Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
  • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2020. godini