Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 3/2019.

Objavljeno dana: 5. veljače 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Plan prijema u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori UBRETA - Udruzi bivši radnika ETA
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore NK „LIPA“
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje teniskih terena na besplatno korištenje
 • Odluka o zaključivanju Aneksa Ugovoru o korištenju poslovnog prostora
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2019. godini
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Program športskih priredbi i manifestacija u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Šahovskom klubu Požega
 • Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o otpisu potraživanja na ime zakupa poslovnog prostora
 • Odluka u svezi prenošenja prava i dužnosti najmoprimca
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Kršćanskoj adventističkoj crkvi, Mjesna crkva u Požegi
 • Zaključak o objavi Javnog poziva vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje sportske dvorane na besplatno korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o izmjenama Zaključka o dodjeli financijske potpore Obrtu za usluge PARIS TEXAS za Nikolu Radmirovića
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju rada djelatnice za rad predškolske skupine u Područnoj školi Vladimir Nazor u Mihaljevcima
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi ostalih udruga i društava građana, udruga invalida te humanitarnih udruga u 2019. godini
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori župi Sv. Ivana Krstitelja
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent