Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 6/2019.

Objavljeno dana: 22. ožujka 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Zaključak u svezi Izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata iz osobnih razloga
 • Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2019. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2019. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma Grada Požege od 2020. do 2027. godine
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 4561/7, k. o. Požega, zk.ul.br. 7825
 • Odluka o odabiru koncesionara za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja