Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine br. 8/2019.

Objavljeno dana: 25. travnja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanoj cesti
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnina bez naknade
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerica
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“
 • Zaključak o financijskoj potpori Samostanu Svete Klare
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Športsko ribolovnom društvu „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori „MI“ Udruzi roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu energetičara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori GFR FILM-VIDEO
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu gluhih
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Streljački klub Požega
 • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Procjeniteljskog povjerenstva za tržite nekretnina za područje Grada Požege
 • Zaključak o izmjenama Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluku o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Zaključak o financiranju izrade projektne dokumentacije za sortirnicu otpada
 • Zaključak dodjeli financijskih sredstava Udruzi dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata Zagreb
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Luks Commerce d.o.o.
 • Zaključak o financiranju izrade projektne dokumentacije za kompostanu
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak (o davanju suglasnost investitoru Ministarstvu obrane RH za izgradnju pristupnog puta)
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Akademiji za politički razvoj
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača „POŽEGA“
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade na Trgu Svetog Trojstva 7
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Gradsko kulturno umjetničkom-društvu Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Moto klub Požega Promet
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Športsko ribolovnom društvu „Požega“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa stana u Požegi, u Ulici Dragutina Lermana kbr. 10
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi Fitness klubu „Play“
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na izradu projekta za izvođenje radova pristupačnosti u poslovnom prostoru u suvlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Požege