Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine - 2023. godina

Službene novine br. 22/2023.

Objavljeno: 29. prosinca 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Plan o dopunama Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2023. godinu
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Požega, za izgradnju garaže za zapovjedno vozilo
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportsko penjačkom klubu „Puls“ iz Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Klapi sv. Lovro iz Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Odluka o deficitarnim zanimanjima na području grada Požege u akademskoj godini 2023./2024.
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi vinogradara, vinara i voćara „Stjepan Koydl“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti imovine
 • Zaključak (OŠ Dobriša Cesarić - davanje školske sportske dvorane u povremeni zakup
 • Odluka o izmjeni Odluke o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u školskoj godini 2023./2024. za darovite učenike srednjih škola
 • Odluka o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023./2024.
 • Plan o izmjenama Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2023. godinu
 • Zaključak o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi Humanum iz Požege
 • Zaključak (sufinanciranje projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica”)
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za troškove organizacije sportskih priredbi i manifestacija
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi osoba s invaliditetom grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Kvizoljupci Zlatne doline“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Doček Nove godine 2024.“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Advent u Požegi“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi OSI Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Glazbenoj školi Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori CB Radio klubu „Sokol“ Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Kinološkoj udruzi Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture grada Požege
 • Zaključak (sufinanciranje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“)
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2024. godini
 • Odluka o imenovanju predstavnika Grada Požege za sudjelovanje u postupcima javne nabave u sklopu projekta „Izgradnja dijela sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Pleternice i Kutjeva te općina Čaglin, Jakšić i Kaptol“

Službene novine br. 21/2023.

Objavljeno: 27. prosinca 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2023. godini
 • Odluka o odjeli poslovnog prostora udruzi
 • Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Požege za 2024. godinu
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2023. godinu
 • Zaključak (sufinanciranje troškova rada Reciklažnog dvorišta u Požegi)
 • Zaključak (sufinanciranje projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica”)
 • Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2023. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega za zasnivanje radnog odnosa

Službene novine br. 20/2023.

Objavljeno: 14. prosinca 2023. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2023. godine
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa o izmjenama i dopunama Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2023.godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • III. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • III. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu
 • II. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini
 • Odluku o III. izmjenama Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2023. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2024. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2024. godinu
 • Odluka o izvršavanju proračuna Grada Požege za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2024. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2024. godinu
 • Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2024. godinu
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2024. godinu
 • Program rasporeda sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2024. godini
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2024. godinu
 • Odluka o dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AURETIS d.o.o.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Požege
 • Oluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak
 • Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
 • Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Požege
 • Odluka o socijalnoj skrbi

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Dodatak (6) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Požega

Službene novine br. 19/2023.

Objavljeno: 8. prosinca 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori HPD-u „Sokolovac“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Martinje & Okusi jeseni“
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskoj glazbi „Trenkovi panduri“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za troškove organizacije sportskih priredbi i manifestacija
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja, djece i osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra „Mali princ“
 • Zaključak o sufinanciranju plaćanja naknade za priključenje na sustav električne energije i priključka na vodu, kanalizaciju i plin u poduzetničkoj zoni Sjever
 • Zaključak (o davanju na upravljanje mobilnog klizališta PŠS-u)
 • Odluka o raspodjeli sredstava pomoći za fiskalnu održivost vrtića
 • Plan o izmjenama i dopuni Plana prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2023. godini
 • Zaključak ( o sufinanciranja projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica”)
 • Plan prijma vježbenika u Upravna tijela Grada Požege u 2023. godini
 • Zaključak o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda

KOLEKTIVNI U GOVORI

 • Dodatak (7) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • Dodatak (7) Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege

Službene novine br. 18/2023.

Objavljeno: 15. studenog 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Glazbenoj školi Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje bez naknade Sportske dvorane Tomislav Pirc u sklopu manifestacije „Moto karavana od Prevlake do Vukovara“
 • Zaključak (u svezi sufinanciranja projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“)
 • Zaključak o davanju suglasnosti Gradskom muzeju Požega za davanje na besplatno korištenje prostora „Požeške kuće“
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje bez naknade Sportske dvorane „Tomislav Pirc“ radi održavanja Katoličke malonogometne lige Požeške biskupije
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Dodatak (5) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Požega

Službene novine br. 17/2023.

Objavljeno: 9. studenog 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o davanju poslovnog prostora na korištenje udrugama
 • Zaključak (davanje suglasnosti za postavljanje uređaja za naplatu parkiranja u Ulici dr. Franje Tuđmana u Požegi)
 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u školskoj godini 2023./2024. za darovite učenike srednjih škola
 • Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega za zasnivanje radnog odnosa
 • Zaključak (o financiranju priključka na sustav javne vodoopskrbe za stambeni objekt)
 • Odluka o raspodijeli sredstava pomoći prijaviteljima štete od prirodne nepogode od 19. srpnja 2023. godine
 • Odluka o produženju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Zaključak o davanju suglasnosti za izvođenje radova
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Moto klubu Independent Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi računovođa i financijskih djelatnika Požega
 • Zaključak (u svezi izvedbenog programa zimske službe za razdoblje 2023./2024.)

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Dodatak (6) Kolektivnom ugovoru za službenik i namještenika upravnih tijela Grada Požege
 • Dodatak (6) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege

Službene novine br. 16/2023.

Objavljeno: 31. listopada 2023. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Odluka o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u srpnju 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Zaključak davanju suglasnosti Gradskom muzeju Požega za davanje na besplatno korištenje prostora „Požeške kuće“
 • Zaključak (o davanju suglasnost Glazbenoj školi Požega)
 • Zaključak (o davanju suglasnost Glazbenoj školi Požega)
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak (sufinanciranja troškova rada Reciklažnog dvorišta u Požegi)
 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u akademskoj godini 2023./2024.
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Konjogojstvenoj udruzi „Vallis aurea“ Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti Gradskom muzeju Požega za davanje na besplatno korištenje prostora „Požeške kuće“
 • Plan o dopuni Plana savjetovana s javnošću za 2023. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Županijskoj podružnici UHDDR-a PSŽ-a

Službene novine br. 15/2023.

Objavljeno: 16. listopada 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Požeški čuvari baštine“
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega za organizaciju Dječjeg tjedna u Požegi te podmirenje materijalnih troškova
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Fišijada“
 • Zaključak o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2023. godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade Gradskom muzeju Požega
 • Odluka o izdavanju o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o plaćanju članarine za članove LAG Barun Trenk
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Glazbenoj školi za besplatno korištenje koncertne dvorane)
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Glazbenoj školi za besplatno korištenje koncertne dvorane)
 • Zaključak o financijskoj potpori Aero klubu „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o davanju suglasnosti za postavljanje inox barijera
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izdavanju o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o imenovanju članova u Odbor za praćenje provedbe Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.
 • Zaključak (u svezi darovanja dijela nekretnine označene kao k.č.br. 551/1, zk.ul.br. 5127, k.o. Požega)
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu multiple skleroze Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
  Zaključak o financijskoj potpori Folklornom ansamblu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatskim braniteljima grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za glazbu i pisanu riječ „Pan press“ Požega
 • Odluka o privremenom financiranju troškova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka na području grada
 • Požege do okončanja natječajnog postupka
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Požeško kulturno ljeto“

AKTI UPRAVNIH TIJELA GRADA POŽEGE

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu voditelja Odsjeka za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održavanje gradskih objekata

Službene novine br. 14/2023.

Objavljeno: 5. listopada 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

Zaključak o povratu sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
Zaključak o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“
Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Lovačkom društvu „Jelen“ Požega
Odluka (privremena suglasnost upravljanje nekretninom označenom kao k.č.br. 1997, zk.ul.br. 8319, k.o. Požega)
Odluka (privremena suglasnost upravljanje nekretninom označenom kao k.č.br. 479 i k.č.br. 476/1, zk.ul.br. 8320, k.o. Požega)
Odluka (o proglašenju 1., 2. i 3. rujna 2023. godine sajamskim danima)
Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za troškove organizacije sportskih priredbi i manifestacija
Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Požeški čuvari baštine“
Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Požeški čuvari baštine“
Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
Zaključak o financijskoj potpori Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
Zaključak ( o sufinanciranja troškova za geodetski snimak i izračun raspoloživog kapaciteta odlagališta otpada „Vinogradine“)
Zaključak (suglasnost trgovačkom društvu Hrvatske ceste d.o.o.)
Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradskog muzeja Požega
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Grada Požege
Odluka o raspisivanju javnog natječaja i određivanju visine jamčevine za davanje u zakup garaža

Službene novine br. 13/2023.

Objavljeno: 26. rujna 2023. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe od travnja do lipnja 2023. godine
 • Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2023. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u
 • Gradu Požegi za prvo polugodište 2023. godine u Gradu Požegi za prvo polugodište 2023. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2023. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2023. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za prvo polugodište 2023. godine
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa o Izmjenama i dopunama Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2023. godinu
 • Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata Grada Požege za 2022. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana kulturi u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Program o II. izmjeni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu
 • Programa o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu
 • Odluka o II. izmjenama Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2023. godinu
 • Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Odluke o upravljanju nekretninama k.č.br. 479 i k.č.br. 476/1, u k.o. Požega
 • Odluke o davanju na upravljanje nekretnine k.č.br. 1997, u k.o. Požega
 • Zaključak o predlaganju sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
 • Zaključak o predlaganju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Požegi
 • Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih za 2024. godinu

Službene novine br. 12/2023.

Objavljeno: 25. srpnja 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o dodjeli zamjenskog poslovnog prostora na korištenje udrugama
 • Odluka o produženju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Odluka o davanju u najam zamjenskog stana
 • Odluka o dodjeli zamjenskog poslovnog prostora na korištenje udruzi
 • Zaključak (o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“)
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak ( u svezi darovanja nekretnine u k.o. Novo Selo.)
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Festival kulena & vina - Kulenijada i Ivanjski krijes“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Požeško kulturno ljeto“
 • Zaključak (o sufinanciranju projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi osoba s invaliditetom grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak ( o davanju suglasnosti Udruzi osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije požeško-slavonske)
 • Odluka o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2023. godini
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore u turizmu u Gradu Požegi za 2023. godin
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o imenovanju odgovorne osobe u lovištu za provedbu biosigurnosnih mjera i koordinatora za koordinaciju kod ASK između lovačkih društava na području Programa zaštite divljači
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega

Službene novine br. 11/2023.

Objavljeno: 6. srpnja 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o davanju suglasnosti Gradskom muzeju Požega za davanje na korištenje prostora „Požeške kuće“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade udruzi GFR FILM - VIDEO Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za troškove organizacije sportskih priredbi i manifestacija
 • Zaključak (o osnivanju prava služnosti)
 • Zaključak (o osnivanju prava služnosti)
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Ličkom zavičajnom društvu „Vila Velebita“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi „Vallis aurea“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske bojne ZNG-a Požega
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega)
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju „MI“
 • Zaključak (o osnivanju prava služnosti)
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Big bandu Požega
 • Zaključak (o davanju suglasnost Požeškom športskom savezu)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškim mažoretkinjama
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Oppidum
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi sv. Terezije Avilske iz Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi sv. Terezije Avilske iz Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Požeški čuvari baštine“
 • Zaključak o financijskoj potpori HKUD-u „Vijenac“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnom klubu Boa
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za zajednički program s Hrvatskim olimpijskim odborom i lokalne zajednice „Aktivne zajednice“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi turističkih vodiča Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Kulenijada“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Požeško kulturno ljeto“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti Gradskom muzeju Požega za davanje na korištenje prostora „Požeške kuće“

Službene novine br. 10/2023.

Objavljeno dana: 3. srpnja 2023. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješću Mandatne komisije
 • Rješenje o prestanku mirovanja mandata članu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o prestanku mandata zamjeniku člana Gradskog vijeća Grada Požege

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Pravilnik o korištenju sustava videonadzora
 • Odluka o nabavi radnih bilježnica za školsku godinu 2023./2024.
 • Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

KOLETIVNI UGOVORI

 • Dodatak (5) Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenika upravnih tijela Grada Požege
 • Dodatak (5) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • Dodatak (4) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Požega

Službene novine br. 09/2023.

Objavljeno dana: 26. svibnja 2023. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje stanova u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o davanju na upravljanje Odmarališta u Baškoj Trgovačkom društvu AURETIS POŽEGA d.o.o. agenciji za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, turizam i sport
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa za k.č.br. 1369/3, u k.o. Požega
 • Odluka o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnine k.č.br. 1997, u k.o. Požega
 • Odluka o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnina označenih kao k.č.br. 479 i k.č.br. 476/1, u k.o. Požega
 • Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 4485, u k.o. Požega

Službene novine br. 08/2023.

Objavljeno dana: 23. svibnja 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izmjeni Odluke o korištenju javnih parkirališta bez naplate
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Gradskom ogranku UHDDR-a grada Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara u Požeškoj biskupiji
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Folklornom ansamblu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Požega, za redovnu djelatnost
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za troškove organizacije sportskih priredbi i manifestacija
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Gradskoj straži Požega
 • Odluka o poništenju Javnog natječaja o prodaji stana u Zagrebu, Siget 14 F

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Dodatak (4) Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege
 • Dodatak (4) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege

Službene novine br. 07/2023.

Objavljeno dana: 24. travnja 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka (o dozvoli sustanarskog proširenja)
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Zaključak (o darovanju dijela nekretnine k.č.br. 217, zk.ul.br. 190, k.o. Novo Selo)
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa
 • Zaključak (o darovanju dijela nekretnine k.č.br. 258, zk.ul.br. 72, k.o. Novo Selo)
 • Zaključak o darovanju dijela nekretnine (k.č.br. 257, zk.ul.br. 385, k.o. Novo Selo)
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izmjeni Odluke o najmu stana
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Organizacijskog odbora festivala “Zlatne žice Slavonije
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa
 • Oluka o korištenju javnih parkirališta bez naplate
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Požega, za redovnu djelatnost
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje bez naknade dijela nekretnine Motocross staze Villare u sklopu obilježavanja rođendana Moto kluba „Tsunami“
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa
 • Zaključak (suglasnost Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na uređenju ureda i spremišta)
 • Zaključak (suglasnost Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi, za izvođenje radova na rekonstrukciji vanjskih sportskih terena)
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje Koncertne dvorane i Plave dvorane Glazbene škole Požega Agenciji za odgoj i obrazovanje
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina za područje Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade Požeško -slavonskoj županiji
 • Zaključak (u svezi preuzimanja imovine GD „Sokol“ Požega)
 • Zaključak (o sufinanciranju projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Požega)
 • Zaključak (o sufinanciranju projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica)
 • Odluka o korištenju javnih parkirališta bez naplate
 • Odluka o poništenju Javnog natječaja o prodaji stana u Zagrebu, Siget 14 F
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD-u „Požeška dolina“
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom ribolovnom društvu „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Big bandu Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Studentskom centru u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega za materijalne i režijske troškove
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi GFR film-video Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkoj udruzi „Šijak“
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom savezu Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Caritasu Požeške biskupije
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Samostanu svete Klare u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Požeški kotlić“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi pohoda BDM, Svetištu Gospe Voćinske iz Voćina

Službene novine br. 06/2023.

Objavljeno dana: 20. travnja 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o sufinanciranju troškova rada Reciklažnog dvorišta u Požegi
 • Zaključak o odabiru pružatelja medijskih usluga elektroničkih medija od interesa za Grad Požegu za 2023. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2023. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerici
 • Zaključak o financijskoj potpori Ženskom košarkaškom klubu Plamen Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za kreativni rad i pomoć socijalno potrebitim osobama Kap solidarnosti
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Moto klubu Independent Požega za organizaciju 16. moto susreta
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hercegovačkoj zavičajnoj udruzi „Herceg Stjepan“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju „MI“
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom društvu „Šumar“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatskim braniteljima grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Zabavno-rekreativnom centru „Meraki“
 • Zaključak davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega za zasnivanje radnog odnosa
 • Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi „Vallis aurea“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Humanum
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske bojne ZNG-a Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu „Tigar 90/91 Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Dan grada - Grgurevo“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Ljubav je u Požegi“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije za troškove organizacije projekta „Zeleno-plavo“ u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o financijskoj potpori Folklornom ansamblu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za organizaciju 20. Kupa grada Požege u samostrelu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za organizaciju Malonogometnog turnira uz Dan grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za organizaciju međunarodnog turnira u stolnom tenisu „Požega open 2“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za organizaciju Otvorenog prvenstva Hrvatske u motokrosu
 • Zaključak o financijskoj potpori Invalidskoj udruzi „ILCO“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom društvu „Sokolovac“ Požega
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2023. godini
 • Odluka o financiranju Katoličke osnovne škole u Požegi iz decentraliziranih sredstava u 2023. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Dodatak (3) Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege
 • Dodatak (3) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • Dodatak (3) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Požega

AKTI GRADSKIH USTANOVA

 • Statutarnu Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega

Službene novine br. 05/2023.

Objavljeno dana: 13. travnja 2023. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
 • Zaključak o usvajanu Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2023. godinu
 • Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
 • Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 2110, u k.o. Požega
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u turizmu i ostalih Udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • I. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu
 • Odluka o I. izmjenama Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2023. godinu
 • I. izmjene Programa o rasporedu sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
 • I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za Grad Požegu za 2023. godinu
 • Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o stavljanu izvan snage Odluke o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa na nekretnini k.č.br. 1201, u k.o. Požega
 • Odluka o izmjenama Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama
 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Požega
 • Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2023. godini
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege za 2022. godinu
 • Odluka o osnivanju Trgovačkog društva AURETIS POŽEGA d.o.o. agencije za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, trgovinu i sport
 • Odluka o davanju suglasnosti Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi radi prijave na projekt za energetsku obnovu zgrade

Službene novine br. 04/2023.

Objavljeno dana: 28. veljače 2023. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2023. godini
 • Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 467/10, z.k.ul.br. 5390, u k.o. Požega
 • Odluka o prodaji nekretnine, k.č.br. 460/1, u k.o. Požega
 • Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine, stan u Zagrebu, Siget14 F
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 478, zk.ul.br. 7825, k.o. Požega
 • Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu
 • Zaključak za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za prigradska naselja Grada Požege
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine
 • Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju lokalnoj akcijskoj grupi (LAG-u) Papuk-Krndija
 • Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.

Službene novine br. 03/2023.

Objavljeno dana: 24. veljače 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na pozicijama Udruge proizašle iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društava građana, Udruge invalida te Humanitarne udruge u 2023. godini
 • Zaključak ( o isplati iznosa sredstva za sufinanciranje projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica”)
 • Procedura blagajničkog poslovanja Grada Požege
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa
 • Odluka o dopuni Odluke u svezi raspodjele sredstava na pozicijama Udruge proizašle iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društava građana, Udruge invalida te Humanitarne udruge u 2023. godini
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Procedura zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa Grada Požege i proračunskih korisnika Grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade Umjetničkoj organizaciji Plesna radionica Ilijane Lončar
 • Zaključak davanju suglasnosti na korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak (o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva Tekija d.o.o.)
 • Odluka o produženju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje bez naknade male dvorane u Sportskoj dvorani „Tomislav Pirc“ i Gimnastičke dvorane „Sokol“ radi održavanja plesnih radionica u sklopu obilježavanja Dana grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade Udruzi navijača i simpatizera NK Dinamo Zagreb „1986-PŽ“
 • Procedura o uredskom poslovanju Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove organizacije i smještaja sudionika Oratorija „Sveta Rožalija“
 • Odluka o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Lovačkom društvu „Sokol“ Bučje

AKTI UPRAVNIH TIJELA GRADA POŽEGE

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Požege
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za financije i proračun
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za samoupravu
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Službi za javnu nabavu

Službene novine br. 02/2023.

Objavljeno dana: 9. veljače 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o sufinanciranju provedbe edukativnih radionica
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2022. godinu
 • Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2023. godini
 • Odluka o produženju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2023. godinu
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Nogometnom klubu „Lipa“ iz Stare Lipe za troškove organizacije 27. „Lipljanske noći“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega za sufinanciranje materijalnih troškova
 • Zaključak (osnivanje pravan služnosti u korist trgovačkog društva HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb)
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak (osnivanje pravan služnosti u korist trgovačkog društva HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb)
 • Odluka o poništenju Javnog natječaja o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 697/6 u k.o. Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 1577 u k.o. Požega (stan u Ulici Franje Cirakija 8, Požega)
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava KUD-u „Požeška dolina“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje Sportske dvorane Tomislav Pirc bez naknade radi organizacije manifestacije Maškara dana 19. veljače 2023. godine
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Rješenje o dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju Koordinacijskog odbora Grada Požege za vođenje Akcije „Gradovi i općine - prijatelji djece
 • Zaključak (o davanju odobrenja isplate iznosa od 20.577,93 € TEKIJI d.o.o., za sufinanciranje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“)
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ - Požeškoj građanskoj straži
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Gradskoj straži Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici „Nota“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličkom zavičajnom društvu „Vila Velebita“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“

Službene novine br. 01/2023.

Objavljeno dana: 20. siječnja 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje bez naknade Sportske dvorane Tomislav Pirc radi održavanja Katoličke malonogometne lige Požeške biskupije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Požegu
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program udruge u kulturi i ostala kulturna događanja u 2023. godini
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi put kao neotuđivo vlasništvo Grada Požege (nekretnini oznake k.č.br. 5216/2, k.o. Požega)
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje bez naknade Sportske dvorane Tomislav Pirc radi provođenja športskih aktivnosti djelatnika Vojarne „123. brigade HV“ Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja