Alati za pristupačnost

Službene novine

Službene novine - 2024. godina

Službene novine br. 6/2024.

Objavljeno: 15. travnja 2024. godine

AKTI GRADONAČENIKA

 • Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o dodjeli zamjenskog poslovnog prostora na korištenje
 • Odluka (Gradski muzej Požega)
 • Odluka (Gradsko kazalište Požega)
 • Odluka o ponovnoj dodjeli na poslovnog prostora udruzi
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD-u „Požeška dolina“
 • Zaključak dodjeli namjenskih financijskih sredstava Plesnom klubu Boa iz Požege za troškove organizacije natjecanja „Dance World Cup“
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici „Nota“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Kulturist
 • Odluka o davanju suglasnosti na davanje u podzakup nekretnine
 • Odluka o dodjeli zamjenskog poslovnog prostora na korištenje
 • Odluka o dodjeli zamjenskog poslovnog prostora na korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Odluka o poništenju Javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova kojima raspolaže Grad Požega – utvrđivanje liste kandidata
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Big bandu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Dan grada Požege - Grgurevo“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Big bandu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za troškove organizacije sportskih priredbi i manifestacija
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2024. godini
 • Odluka o financiranju Katoličke osnovne škole u Požegi iz decentraliziranih sredstava u 2024. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske bojne ZNG-a Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom ribolovnom društvu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi turističkih vodiča Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Požeškoj biskupiji – Biskupskom ordinarijatu
 • Zaključak (davanje suglasnosti Glazbenoj školi Požega)
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o imenovanju predstavnika Grada Požege za člana savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku strateške procjene
 • Odluka dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • DODATAK (8) za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege
 • DODATAK (8) za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • DODATAK (7) za zaposlene u Dječjem vrtiću Požega
 • DODATAK (9) za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege
 • DODATAK (9) za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • DODATAK (8) za zaposlene u Dječjem vrtiću Požega

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika

Službene novine br. 5/2024.

Objavljeno: 29. veljače 2024. godine

AKTI GRADONAČENIKA

 • Odluka o sufinanciraju tiskanja knjige „Požega u tragovima satkana“
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličkom zavičajnom društvu „Vila Velebita“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Gradskoj straži Požega
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na pozicijama Udruge proizašle iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društava građana, Udruge invalida te Humanitarne udruge u 2024. godini
 • Odluka ( davanje na korištenje poslovnog prostora Gradskom kazalištu Požega)
 • Odluka (davanje na korištenje poslovnog prostora Gradskom muzeju Požega)
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatsko-ruskom društvu prijateljstva
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi GFR film-video Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Požegu u 2024. godini
 • Odluka ( o darovanju knjige „Požega u tragovima satkana“)

Službene novine br. 4/2024.

Objavljeno: 29. veljače 2024. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2024. godini
 • Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Požege
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u nerazvrstane ceste u naselju Novo Selo, Vinorodna ulica
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Požegu u 2023. godini
 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za Grad Požegu za 2024. - 2026. godinu
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa na nekretnini k.č.br. 1419/2, u k.o. Požega

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak (o povratu preplaćenih sredstava)
 • Zaključak (o davanju suglasnost investitoru za iskop i montažu cijevi kanalizacijskog priključka)
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program udruge u kulturi i ostala kulturna događanja u 2024. godini
 • Zaključak o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Program o dodjeli potpora u poljoprivredi i stočarstvu na području Grada Požege za razdoblje 2024. - 2026. godine
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi sv. Ivana Krstitelja iz Vidovaca
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Samostanu svete Klare u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti (za provođenje Projekta kojim se planira postavljanje fiksne opreme i sjenice na igralištu Dječjeg vrtića “Cvjetna livada”)
 • Zaključak ( u svezi sklapanja aneksa ugovoru o zakupu poslovnog prostora)
 • Zaključak o davanju suglasnosti za sanaciju potencijalno opasnog mjesta dio nerazvrstane ceste br. 42530 Požega-Trenkovo
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega

Službene novine br. 3/2024.

Objavljeno: 14. veljače 2024. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Požege
 • Zaključak dodjeli namjenskih financijskih sredstava Nogometnom klubu „Lipa“ iz Stare Lipe za troškove organizacije 28. „Lipljanske noći“
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 22/1 u k.o. Požega
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Glazbenoj škola Požega)
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje Javnog poziva za javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za građane i Grad Požegu u 2024. godini
 • Zaključak (o osnivanju prva služnosti)
 • Odluka o prestanku obnašanja dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja Gradskog muzeja Požega
 • Odluka o korištenju imena Grada Požege
 • Plan o izmjenama Plana prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2024. godini
 • Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Požege i imenovanju Pregovaračkog odbora

AKTI UPRAVNIH TIJELA GRADA POŽEGE

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika

Službene novine br. 2/2024.

Objavljeno: 5. veljače 2024. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak za upućivanje na javnu raspravu Prijedloga VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Odluka o davanju najam stana
 • Zaključak (o povratu preplaćenih sredstava)
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje bez naknade Sportske dvorane Tomislav Pirc u sklopu manifestacije „Maškare u Požegi“
 • Odluka o dodjeli zamjenskog poslovnog prostora na korištenje udruzi
 • Zaključak o raspisivanje Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova kojima raspolaže Grad Požega - utvrđivanje liste kandidata
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za troškove organizacije sportskih priredbi i manifestacija
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Vincelovo u Požegi“
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Organizacijskog odbora festivala “Zlatne žice Slavonije”
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Službene novine br. 1/2024.

Objavljeno: 31. siječnja 2024. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine
 • Odluka o VI. Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Odluka o uređenju prometa na području grada Požege
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa na nekretnini k.č.br. 1391, u k.o. Požega
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa na nekretninama k.č.br. 1955/1 i k.č.br. 1956 u k.o. Požega
 • Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2023./2024
 • Odluka o donošenju Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine
 • Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu
 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2024. godini
 • Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2024. godinu
 • Pravilnik o korištenju službenih vozila