Alati za pristupačnost

Natječaji za udruge

P O Z I V
za financiranje javnih potreba udruga građana na području grada Požege u 2024. godini

Poziv za prijavu programa/projekata kulture...

 - OBRASCI ZA PRIJAVU -

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane, te koje djeluju na području grada Požege.

Rok za prijave je do:  30. listopada 2023.

Odluka o raspodjeli sredstava...