Alati za pristupačnost

Potpore u poljoprivredi

Zaključkom o dodjeli potpora u poljoprivredi i stočarstvu na području Grada Požege za razdoblje 2021. – 2023. godine odobravaju se potpore male vrijednosti prema sljedećim mjerama.

  • MJERA 1. Subvencije umjetnog osjemenjivanja krmača i nazimica
  • MJERA 2. Subvencije umjetnog osjemenjivanja goveda
  • MJERA 3. Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj za uzgoj i držanje krava
  • MJERA 4. Subvencije za voćnjake
  • MJERA 5. Subvencije za vinograde

Više o mjerama možete pronaći u Službenim novinama Grada Požege, broj: 3/21...