Alati za pristupačnost

Potpore u turizmu

Odlukom o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2022. godini dodijeljena je potpora kao jednokratna naknada po ležaju/osobi ovisno o vrsti i kvaliteti smještaja te ovisno o povećanju kvalitete smještaja.
(2) Naknada iznosi:

  • 2.000,00 kn po ležaju/osobi za kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdice
  • 3.000,00 kn po ležaju/osobi za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdice
  • 4.000,00 kn po ležaju/osobi za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdice
  • 5.000,00 kn po ležaju/osobi za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica

Javni poziv za potpore u turizmu za 2023. godinu...