Alati za pristupačnost

20. sjednica Gradskog vijeća

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u četvrtak, 25. svibnja 2023. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 

1. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
   - tablice
3.a) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu
   b) Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
4.a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu
  b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2022. godinu
  c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu
  d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2022. godinu
  e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje stanova u vlasništvu Grada Požege
6. Prijedlog Odluka o davanju na upravljanje Odmarališta u Baškoj Trgovačkom društvu AURETIS POŽEGA d.o.o. agenciji za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, turizam i sport
   - Odluka o osnivanju
   - ZK izvadak
7. Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa za k.č.br. 1369/3, u k.o. Požega
   - ZK izvadak
   - ponuda
8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnine k.č.br. 1997, u k.o. Požega
   - dopis grada
   - ZK izvadak
   - posjedovni list
   - katastarski plan
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnina označenih kao k.č.br. 479 i k.č.br. 476/1, u k.o. Požega
   - dopis grada
   - ZK izvadak
   - dopis grada
   - ZK izvadak
10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 4485, u k.o. Požega
   - procjena
   - ispravak

Preuzimanje svih materijala...