Alati za pristupačnost

Novosti

Najavljena 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Najavljena 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Gradsko vijeće Grada Požege održat će svoju 22. sjednicu dana 25. rujna 2023. godine s početkom u 16 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege.

Pred vijećnicama će se naći 16 točakadnevnog reda dnevnog reda među kojima su Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Požege za 2023. godinu, Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi i turizmu za prvo polugodište, kao i prijedlozi za izmjenama i dopunama navedenih programa. Gradski vijećnici odlučivat će i o prijedlogu Programa o II. izmjeni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, prijedlogu Programa o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu, prijedlogu Odluke o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2023. godinu.