Alati za pristupačnost

22. sjednica Gradskog vijeća

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u ponedjeljak, 25. rujna 2023. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

DNEVNI RED

Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege...
Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege...

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
  2. Izvješće o korištenju proračunske zalihe od travnja do lipnja 2023. godine
  3. Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
          - obrazloženje
          - tablica
  4. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2023. godine
      b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2023. godine
      c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2023. godine
      d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2023. godine
      e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2023. godine
  5. a) Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
          - obrazloženje
           - tablice
     b) Izmjene i dopune Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2023. godinu
          - prilog
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata Grada Požege za 2022. godinu
  8. a) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2023. godinu
          - prilog
     b) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi a 2023. godinu
          - prilog
     c) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2023. godinu
          - prilog
     d) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2023. godinu
          - prilog
     e) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2023. godinu
          - prilog
  9. Prijedlog Programa o II. izmjeni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  10. Prijedlog Programa o II. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu
  11. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2023. godinu
  12. Prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
  13. Prijedlog Odluke o upravljanju nekretninama k.č.br. 479 i k.č.br. 476/1, u k.o. Požega
            - ZK uložak
  14. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje nekretnine k.č.br. 1997, u k.o. Požega
           - ZK uložak
  15. a) Prijedlog Zaključka o predlaganju sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
       b) Prijedlog Zaključka o predlaganju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Požegi
           - dopis županiji
           - požurnica
  16. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih za 2024. godinu

Preuzimanje svih materijala...