Alati za pristupačnost

Strategije razvoja

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbanog područja grada Požege `21. - `27. godine

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije, prema ovoj Odluci provodi Grad Požega u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije.

Razlozi donošenja Strategije:
• obveza donošenja propisana je člankom 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 147/14., 123/17. i 118/18.);
• utvrđivanje ciljeva i prioriteta razvoja Urbanog područja grada Požege kroz temeljni strateški dokument;
• utvrđivanje smjera planiranja razvoja, načina ostvarenja razvoja te potreba svih dionika i skupina u društvu unutar Urbanog područja grada Požege;
• planiranje razvojnih potreba i potencijala područja u poticanju održivog urbanog razvoja;
• definiranje ključnih problema u području društva, gospodarstva i urbanog okruženja;
• korištenje bespovratnih sredstava za realizaciju razvojnih programa od javnog interesa unutar Urbanog područja grada Požege temeljem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u programskom razdoblju 2021.-2027.

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom:
• Unaprjeđenje kvalitete života kroz jačanje javnih usluga i smanjenje socijalne isključenosti
• Zeleni, pametni i održivi razvoj baziran na cirkularnoj ekonomiji
• Poboljšanje prometne povezanosti područja i veća dostupnost primarne infrastrukture

Odluka o započinjanju postupka...