Alati za pristupačnost

Natječaji za udruge

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege na korištenje udrugama

Grad Požega raspisuje javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora udrugama na rok od pet godina, bez obračunavanja zakupnine prema dokumentaciji.

Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imaju udruge, organizacije civilnog društva i manjinskih prava, te ustanove čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Požegu.
Prijava se podnosi isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Natječaj...

Prijava na natječaj - Obrazac PR...

Izjava o nepostojanju duga - Obeazac IZ 1...

Izjava o partnerskom odnosu - Obrazac IZ 2...

Rok za prijave je do: 29. kolovoza 2022. godine