Alati za pristupačnost

14. sjednica Gradskog vijeća 2022.

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege će se održati u četvrtak 15. rujna 2022. godine, s početkom u 16:00 sati, u Gradskoj vijećnici, Trg Svetog Trojstva 1.

Vijećnička pitanja od 16:00 do 16:30 sati.

 

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
2. Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
   - prilog
3. a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godine
    b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2022. godine
    c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2022. godine
    d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2022. godine
    e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2022. godine
4. Izvješće o korištenju proračunske zalihe od 1. travnja do 30. lipnja 2022. godine
5. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Požege i Grada Makarske
    - prilog
6. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradskog muzeja Požega
    - prilog
    - prilog
    - prilog
    - prilog
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o parkiranju
    -  prilog
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda