Jednostavna nabava UVOD

Jednostavna nabava je postupak nabave roba i usluga te provedbe projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost za koju sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Postupak jednostsavne nabave ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Grad Požega provodi prema Pravilniku o jednostavnoj nabavi.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi...

Zahtjev za pokretanje postupka...