Javni natječaj za prodaju stana u Zagrebu 06/23

Odluka...

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju stana, Siget 14 F, 10020 Zagreb

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje nekretninu:

 Nekretnina oznake k.č.br.  Opis nekretnine  k.o./
zk.ul.br
 Površina
(m2)
 Adresa  Početna cijena
(euro/kuna)
 661  stan koji se nalazi u visokom prizemlju, površine 48,31 m2, u zgradi na k.č.br. 661, etažno vlasništvo (E-100), upisan pod rednim brojem 101.  Klara/
22973
 48,31 m2  Siget 14F,
10020 Zagreb

 110.000,00 eura (u protuvrijednosti 828.795,00 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450)

 

JAVNI NATJEČAJ SE PROVODI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM - LICITACIJOM
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju stanova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da su podmirile obveze prema državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 10% ukupne početne kupoprodajne cijene, a što iznosi 11.000,00 eura (u protuvrijednosti 82.879,50 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450) na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.

Prijava za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

  • dokaz o uplaćenoj jamčevini
  • potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
  • presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
  • presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe
  • broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Rok za dostavu prijava je 23. lipnja 2023. godine, na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ – STAN U ZAGREBU, SIGET 14F“.

Natječaj...

Elaborat o procjeni...

Energetski certifikat...